Účetnictví Brno

Každý podnikatel je povinen vést daňovou evidenci nebo účetnictví tak, jak to předepisuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ale správně vedené účetnictví by mělo být zájmem samotného podnikatele, v praxi je však především u drobnějších podnikatelů a menších firem vnímáno jako nutné zlo.

Přitom právě účetní výkazy jsou základním kamenem pro rozhodování a řízení firmy, ať už na operativní nebo strategické úrovni. Další významná skutečnost je i to, že účetnictví vyobrazuje skutečnou hospodářskou činnost podniku, která je důležitá pro srovnání plánu se skutečností, zjišťování odchylek a jejich příčin. I na to by tedy měl podnikatel pamatovat a měl by vyžadovat správně a kvalitně vedené účetnictví. Pokud tedy chce mít podnikatel záruku kvalitního a dobře zpracovaného účetnictví vlastními zaměstnanci, stává se tato věc velmi náročnou a nákladnou. Nejlepším řešením je svěřit tuto činnost do rukou zkušených odborníků ve specializované externí společnosti, která se stará o školení svých zaměstnanců, takže podnikateli odpadnou starosti spojené se sledováním aktuální legislativy a dalších změn, kterých se během roku objevuje celá řada.

Účetní poradenství

Účetnictví BrnoSpolečnost EURODANĚ poskytuje komplexní účetní poradenství, které je založeno především na komunikaci s klientem a na jeho konkrétní potřebě. Je možné poskytnout pouze radu k určité problematice (včetně daňové optimalizace) nebo je možné zaslat účetního odborníka do firmy, aby provedl kontrolu zaúčtování jednotlivých účetních případů. Společnost EURODANĚ také spolupracuje s auditory a provádí tedy komplexní kontrolu zaúčtování. Součástí našeho týmu jsou také daňoví poradci, kteří mimo jiné dohlíží na daňovou uznatelnost některých nákladů, neboť jsme přesvědčeni, že „daně jsou trestem za špatné účetnictví“. Další důležitou, významnou a stále populárnější oblastí účetního poradenství je výkaznictví, které s vedením účetnictví přímo souvisí. Výkaznictví a reporting je také součástí nabízených služeb společnosti EURODANĚ, přičemž výkazy i reporty lze přizpůsobit rozlišení dle středisek, zakázek apod., nebo jiným požadavkům klienta, resp. jeho mateřské společnosti.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví ve společnosti EURODANĚ probíhá tak, že klient jedenkrát měsíčně doručí své účetní doklady do kanceláře společnosti a odborní pracovníci pak tyto doklady zaúčtují buď na svém softwaru, nebo provedou kontrolu dat na softwaru zákazníka. Vedení účetnictví přitom vypadá tak, že se provede kontrola náležitostí dokladů, kontrola účetnictví, provede se měsíční závěrka a v případě plátců DPH se vypracuje daňové přiznání k DPH. Aby měl klient denně zajištěn přehled o svých platbách, závazcích a pohledávkách je nejlepším způsobem spolupráce kontrola účetnictví bez pořizování dat.

Kancelář společnosti EURODANĚ se nachází v Brně, velkou výhodu tedy mají především místní podnikatelé a firmy, nicméně moderní technologie nám umožňují bez problémů a efektivně spolupracovat s klienty po celé republice. Každý klient může počítat s individuálním přístupem, samozřejmostí je, že veškeré poskytnuté informace a data jsou důvěrné. Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme vaše dotazy.

Více informací